Letni delovni načrt, ostali dokumenti

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2020/21

Letni delovni načrt

LDN_20_21_OŠ Dobje

Porocilo_2019_20_OSDobje

Šolsko leto 2019/20

Letni delovni načrt 2019/20

LDN_19_20

porocilo_ 2018_2019

Letni delovni načrt 2018/19

LDN_18_19

Poročilo 2017/18

porocilo_ 2017_2018_osnutek

Šolsko leto 2017/18

Letni delovni načrt 2017/18 šola

LDN_17_18

Letni delovni načrt 2017/18 vrtec

LDN_vrtec_17_18

Poročilo 2016/17 šola

porocilo_ 2016_2017

Poročilo 2016/17 vrtec

zakljucno_porociloVRTEC_16-17

Publikacija 2017/18

Publikacija_2017_18

Vzgojni načrt

Vzgojni_nacrt_OS_Dobje17

Status športnika in umetnika

pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti