Izjava združenja ravnateljev

Spoštovani!

Ravnatelji smo v sredini izjavi vladi jasno povedali, da obvezno samotestiranje učencev podpiramo zaradi izredno slabe zdravstvene situacije, saj želimo tudi sami prispevati k preprečevanju širjenja okužb in kolapsa zdravstva, vendar smo ob tem opozorili, da je pri uvajanju takšne odločitve potrebna postopnost. Predlagali smo samotestiranje za vse učence, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in otroke ter mladostnike s posebnimi potrebmi v domačem okolju, za ostale pa v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Iz informacij v medijih in ponoči objavljenega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na žalost ugotavljamo, da vlada naših priporočil pri uvedbi obveznega samotestiranja učencev ni upoštevala, nad čemer smo izredno razočarani. Še enkrat poudarjamo, da ravnatelji podpiramo ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, kamor sodi tudi samotestiranje, ukrepi pa morajo biti prilagojeni realnim okoliščinam in zmožnostim izvedbe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Javnosti sporočamo, da ne odstopamo od svojih stališč, vendar smo dolžni upoštevati in izvajati Odlok vlade.

Spoštovani starši, osnovni cilj učiteljev, ravnateljev in staršev je, da se pouk izvaja v prostorih šol. Hibridnega pouka v šolah ne podpiramo. Pouk na daljavo je resda možen, ni pa enakovreden pouku v šoli in zavedati se je treba, da ga bodo šole izvajale različno glede na svoje zmožnosti.

Vsem sporočamo, da v šolah trenutno potrebujemo stabilnost in mir, da bomo lahko kavalitetno izvajali vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga. Zato vsa nestrinjanja z ukrepi naslovite na odločevalce, napovedane proteste pred šolami pa opustite, saj ne bodo pripomogli k reševanju situacije niti ne bodo v luči delovanja našega skupnega cilja, to je dobrobit vseh otrok.

Že od začetka epidemije ugotavljamo, da ravnatelji nismo vključeni v načrtovanje ukrepov, ki posegajo v delo vzgojno-izobraževalnih zavodov.Zato ponoven poziv vladi in MIZŠ, da nas nemudoma vključite v vsa nadaljnja odločanja, ki posegajo v delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Ljubljana, 12.11.2021 Gregor Pečan, predsednik

1. skupni spletni roditeljski sestanek – Enota vrtec Dobje

Vabimo vas na 1. spletni skupni roditeljski sestanek,

ki bo v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 18. uri,  na tej spletni povezavi.

Dnevni red:

 1. Organizacija dela in prednostne naloge v šolskem letu 2021/22.
 2. Vtisi uvajalnega obdobja in napotki staršem.
 3. Prometni režim.
 4. Pobude, pohvale.
 5. Razno.

V kratki anketi zapišite kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo.

Z lepimi pozdravi,

Ana Kostanjšek, pom. ravnateljice za enoto Vrtec       Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

                                            

Vabilo na 1. skupni spletni roditeljski sestanek

Sestanka se udeležite na tej povezavi.

DNEVNI RED:

 1. Organizacija dela v šolskem letu 2021/2022.
 1. Projekt v šolskem letu 2021/22.
 1. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju (samoevalvacija).
 1. Pogled v naprej?
 1. Pobude, pohvale, vprašanja.
 1. Razno.

Če imate kakršnokoli vprašanje, pobudo, kritiko ali pohvalo, zapišite v anketni vprašalnik.

S spoštovanjem.

                                                                 Suzana Plemenitaš, prof.                                                                                     ravnateljica