Izobraževanje na daljavo za učence 8. in 9. razreda |

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 8. in 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 18. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Pridobitev odločbe o karanteni

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v šoli, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Ob potrjeni okužbi v oddelku bomo pričneli z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje, le skupaj lahko preprečujemo nadaljnje okužbe.

Suzana Plemenitaš, prof, ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 6. in 7. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 6. in 7. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 15. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Preventivna akcija Varno brez telefona

Javna agencija RS za varnost prometa opozarja na nevarnost uporabe mobilnih telefonov v prometu. Mlajše otroke v šolo večinoma pripeljejo in pospremijo starši, ki so zgled svojim otrokom.

Agencija za varnost prometa s partnerji izvaja nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu »Varno brez telefona« od 10. do 23. 1. 2022. Pomembno sporočilo Agencije za varnost prometa in partnerjev za voznike in starše otrok je: »Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!«

Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. Uporaba mobilnega telefona je vedno pogostejši dejavnik, ki dokazano povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Mobilni telefoni močno vplivajo na kognitivne sposobnosti voznika. Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče.

V upanju, da z vašo pomočjo zmanjšamo neustrezne rabo telefonov med vožnjo, vas lepo pozdravljamo.

Prometni aktiv Osnovne šole Dobje

Vir: Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu (https://www.avp-rs.si)

Preklic izvajanja vzgojnega dela v skupini Želodki, Zajčki in Čebelice

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se 12. 1. 2021 zaradi odrejene karantene za skupine Želodki, Zajčki in Čebelice vzgojno dela ne izvaja za otroke, ki so bili v ponedeljek, 12. 1. 2022, v vrtcu.

Karantena bo trajala največ 10 delovnih dni.  

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, dne 12. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica