Vpis otrok v Enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2021/22

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE PRI PLANINI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Vloge za vaše otroke bomo sprejemali od 8. 3. 2021 do 16. 4. 2021 po pošti na naslov:

 Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini

ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

  • EMŠO številko otroka in staršev
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami

Obrazec vloge dobite v vrtcu ali na spletni strani www.osdobje.si.  

Obvestilo staršem otrk, ki obiskujejo Enoto vrtec Dobje

Spoštovani starši,

obveščamo vas, kljub prizadevanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času epidemije in hkrati vračanja otrok v vrtce v rdeči coni,  oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8

Starši, ki ste imeli od 26. do 29. 1. svojega otroka doma, tako niste oproščeni plačila vrtca. Prilagam okrožnico.

Če je bil vaš otrok v karanteni, ste starši za čas karantene vašega otroka oproščeni plačila vrtca. Več v današnji okrožnici.

Še vedno smo v času epidemije. Trenutno kljub visoki stopnji okužb v populaciji odpiramo šole in vrtce, kar predstavlja zelo veliko tveganje za dodatno širjenje virusa in še večje število obolelih. Še vedno veljajo poostreni higienski ukrepi, vsak od nas po svojih najboljših močeh prispeva k temu, da bodo tako otroci kot starši, vaši domači, pa tudi vzgojitelji in vsi zaposleni v vrtcu, ostali zdravi.

Zato vas tudi pediatri in šolski zdravniki srčno pozivajo k sodelovanju in odgovornemu ravnanju. Prilagam dopis pediatrov z njihovimi priporočil.

Prav tako vas prosim za strpnost v trenutni situaciji. Tudi v Enoti vrtec Dobje se pojavljajo okužbe zaposlenih, zato organizacija ne more potekati tako kot v normalni situaciji. Otroke smo včasih zaradi varnosti in ne-tveganja okužbe primorani za krajši čas prestaviti v drugo skupino.

Lahko se tudi zgodi, da vas bomo pozno zvečer obvestil, da je vaš otrok za 10 dni v karanteni. V ta namen prilagamo obvestilo, kako ravnati v primeru karantene.

V upanju, da ostanemo zdravi, se vam zahvaljujem za vaše dosedanje sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Suzana plemenitaš, prof.,

ravnateljica