Varstvo osebnih podatkov

Na Osnovni šoli Dobje se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Vabimo vas, da si preberete informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike.

Upravljavka Suzana Plemenitaš, ravnateljica OŠ Dobje, je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Dobje. To je Matejka Zendzianowsky, dosegljiva v delovnem času na telefonski številki +386 37471981 in po elektronski pošti na naslovu: mateja.zendzianowsky@guest.arnes.si ali info@osdobje.si.

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Dobje, Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Povezave:

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov na Osnovni šoli Dobje.

Soglasje staršev o obdelavi osebnih podatkov na Osnovni šoli Dobje.