Vizija šole

Vizija Osnovne šole Dobje

Smo odprta in inovativna šola, ki razvija ustvarjalnost in daje znanje za življenje.

Poslanstvo Osnovne šole Dobje

Vzgojiti in izobraziti učence, da bodo s spoštljivim in strpnim odnosom do ljudi in okolja stopali v svet. Želimo:

 • učitelja z avtoriteto, ki zna biti prijazen ter spodbuja in pomaga otroku k osebnemu razvoju in upošteva otrokovo osebnost;
 • da bi učenci razvijali zavest o pomembnosti znanja, sprejemali drugačnost ter znali prevzeti odgovornost za svoja dejanja;
 • razvijati samospoštovanje pri učiteljih, vzgojiteljih in otrocih;
 • razvijati doslednost učiteljev in učencev na vseh področjih;
 • večjo avtonomijo učiteljev;
 • okrepiti pripadnosti zavodu.

Zastavljene cilje želimo razvijati na temeljnih vrednotah:

 • spoštovanju na vseh ravneh;
 • znanju, kreativnosti, strokovnosti, učenju za življenje, odgovornosti, vztrajnosti;
 • medsebojni pomoči, medsebojnem spoštovanju, zaupanju, prijateljstvu, poštenosti, prijaznosti, strpnosti do drugače mislečih, sprejemanju novosti;
 • razvijanju delovnih navad in kolektivnega duha;
 • razvijanju pozitivnega odnosa do čistega okolja in narave, kulturne dediščine, skrbi za zdravje.