Prehrana

Splošno

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam daje potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje ter intelektualne sposobnosti.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok zajtrkoval

Učenci lahko v šoli naročijo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano. Priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri: ob 9.05 učenci razredne stopnje in ob 9.20 učenci predmetne stopnje.

Cenik šolske prehrane, potrjen na svetu zavoda 30. 5. 2024

Zajtrk0,90 €
Malica – učenci1,10 €
Kosilo 1.-5. razred3,00 €
Kosilo 6.-9. razred3,30 €
Popoldanska malica0,90 €
Kosilo zunanji 4,50 €
Cenik velja od 1. 6. 2024 dalje.

Prijava na šolsko prehrano

Vlogo za prijavo na šolsko prehrano je treba oddati v juniju za prihodnje šolsko leto.

Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca prosimo starše, da odjavite prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano lahko odjavite v tajništvu do 8. ure za isti dan, in sicer na:

  • prehrana@osdobje.si;
  • 03 620 53 00.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru, da subvencionirana prehrana ni odjavljena pravočasno, se plača polna cena obroka.

Opozorilo: Prosimo, da dosledno odjavljate prehrano svojih otrok.

Plačilo

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.

Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v Shemo šolskega sadja.

Povezave:

Organizatorka šolske prehrane: Tadeja Senica