Prevozi

Za varno pot v šolo organiziramo prevoz otrok v šolo s šolskim minibusom. Pri tem se opiramo na smernice šolskih poti, ki jih pripravlja Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). Staršem predlagamo, da si smernice ogledajo tudi sami, saj omenjajo tako pravice, kot tudi dolžnosti vseh udeležencev pri prevozu v šolo.

Spodaj najdete aktualni vozni red za prevoz prijavljenih otrok v šolo in domov.

Vozni red, šolski minibus – DOVOZ (od 1. 9. 2023)

Vožnja 1Čas
Šola06:00
Škarnice (Frece)06:03
Kostrivnica (Gajšek)06:07
Kostrivnica (Kolarec)06:09
Kostrivnica (Križišče)06:11
Podlešje06:12
Kostrivnica (Štancar)06:15
  
Vožnja 2Čas
Šola06:18
Zamšlek06:26
Slatina06:31
Presečno (Gaj)06:33
Presečno (križišče)06:35
  
Vožnja 3Čas
Šola06:43
Dobje06:45
Gorica (Odcep)06:47
Repuš (križišče)06:49
Suho (križišče)06:50
Škarnice (Fenko)06:52
  
Vožnja 4Čas
Šola06:54
Ravno06:58
Brezje07:00
Loke (križišče)07:03
Loke (Doberšek)07:05
  
Vožnja 5Čas
Šola07:10
Završe07:13
Lažiše (v dolini)07:15
Lažiše (Jeran)07:18
Jesenik07:20
Večje Brdo (Selič)07:23

Vozni red, šolski minibus – RAZVOZ (od 1. 9. 2023)

Vožnja 1Čas
Šola13:20
Suho 
Repuš (križišče) 
Presečno – Gaj 
Presečno 
  
Vožnja 2Čas
Šola13:40
Dobje 
Škarnice (Fenko) 
Škarnice (Frece) 
Škarnice 
  
Vožnja 3Čas
Šola13:50
Kostrivnica (Štancar) 
Kostrivnica (Trupej) 
Podlešje 
Kostrivnica (Kolarec) 
Kostrivnica (Gajšek) 
  
Vožnja 4Čas
Šola14:05
Ravno 
Zamšlek 
Slatina 
Presečno 
Suho 
  
Vožnja 5Čas
Šola14:25
Večje Brdo (odcep) 
Loke (odcep) 
Jesenik 
Lažiše (Jeran) 
Lažiše (v dolini) 
Završe 
  
Vožnja 6Čas
Šola14:45
Brezje (Mlekarna) 
Brezje (Bezgovšek) 
Brezje 
Dežno 
Loke (Doberšek)