O vrtcu

Šolsko leto 2022/2023

Vpis v Enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2023/24

Publikacija, LDN, zaključno poročilo

_________________________________________________________________________

Šolsko leto 2021/2022

Vpis v Enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2022 2023

_________________________________________________________________________

Obiskala nas je tetka jesen

Spoštovani starši,

to šolsko leto smo začeli pod drugačnimi pogoji. Vzgojno-izobraževalno delo v Enoti vrtec Dobje običajno poteka v večnamenski stavbi v treh igralnicah in skupnem večnamenskem prostoru ter v dveh igralnicah v prostorih OŠ Dobje. Zaradi sanacije večnamenske stavbe, ki se je nepričakovano podaljšala, smo pričeli to šolsko leto vsi v šolskih prostorih. V prostorih OŠ Dobje je tako nameščenih vse pet skupin otrok, ki so porazdeljeni v štiri igralnice. Delo bo na ta način potekalo do zaključka zunanje in notranje sanacije vrtca. Po zaključeni sanaciji se bodo tri skupine otrok (kombiniran oddelek – Čebelice, homogeni oddelek 1. st. obdobja – Sovice in heterogen oddelek 1. st. obdobja – Ježki), vrnile nazaj v prostore vrtca Dobje.

V vrtčevskem delu šole bosta ostali dve skupini otrok (heterogena oddelka 2. st. obdobja – Želodki in Zajčki).

Vpis v vrtec Dobje za šolsko leto 2020/21

VLOGA_VPIS_20-21

Število prostih mest januar 2021: 3


Novo šolsko leto v Enoti vrtec Dobje

Otroci vrtca pri Osnovni šoli Dobje so zakorakali v novo šolsko leto 2020/21 v treh kombiniranih oddelkih in dveh oddelkih 1. starostnega obdobja. Vzgojiteljice so jim pripravile zanimivo in pester dan.  Z desetimi novinčki so nove prijatelje in prostor spoznavali tudi starši. Vsi otroci, ki jih je v vrtcu trenutno 84, so zapolnili vsa mesta oblikovanih oddelkov, do konca koledarskega leta pa pričakujemo še pet otrok.

Vrtec Dobje (1)

Letni delovni načrt 2020/21

LDN_vrtec_2020-21

Zakljucno_porocilo_VRTEC_19-20