Vzgoja za trajnostni razvoj (VITR)

V šolskem letu 2022/23 aktivno sodelujemo pri izvajanju ukrepa »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«, ki ga koordinira Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za okolje in prostor.

Osnovni namen projekta je razvoj načina vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje na podlagi vrednotenja dosedanjega izobraževalnega programa.

Osebna izkaznica Osnovne šole Dobje

Učence želimo vključiti v čim več aktivnosti, kjer bodo imeli priložnosti za poglobljeno razumevanje trajnostnih izzivov ter odkrivanje možnosti lastnega prispevka k trajnostnemu razvoju, s ciljem, da oblikujejo vrednote in stališča v smeri trajnostne preobrazbe. V aktivnosti bomo vključili tudi starše, lokalno skupnost ter zunanje strokovne sodelavce.

Z dejavnostmi bomo sledili naslednjim ciljem trajnostnega razvoja:

– zdravje in dobro počutje,

– kakovostno izobraževanje,

– čista voda in sanitarna ureditev,

– trajnostna mesta in skupnosti,

– podnebni ukrepi,

– življenje v vodi,

– življenje na kopnem,

– mir, pravičnost in močne institucije.

Naši cilji povezani s podnebnimi spremembami so razumevanje samooskrbe, trajnostna mobilnost, zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje pitne vode.

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.