Jeziki štejejo

Na OŠ Dobje in v vrtcu se bo v naslednjih petih letih izvajal projekt na temo večjezičnosti. Smo namreč partner v projektu, ki ga vodi Pedagoška fakulteta v Ljubljani, ki je uspešno pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.

Glavni namen projekta je širiti spoznanja o večjezičnosti ter širiti strpnost in medkulturni dialog. Med drugim bo nastal spletni portal, ki bo namenjen tudi staršem, učencem in ostalim gostom naše šole.

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport