Uživajmo v zdravju

uzivajmo-v-zdravju-logo logotipi_uzivajmo1 logo_uzivajmo2

Oglejte si filmček uživajmo v zdravju, ki je nastal ob zaključku projekta.

OŠ Dobje je tudi v šolskem letu 2016/2017 vključena v projekt UŽIVAJMO V ZDRAVJU, katerega namen je obvladovanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih) in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Za naš slogan smo dopolnili Hipokratov rek: Naša hrana in gibanje naj bosta zdravilo in zdravilo naj bosta naša hrana in gibanje!

Nosilec projekta: Zavod RS za šolstvo, Irena Simčič

Šolski projektni tim:

  • Suzana Plemenitaš, ravnateljica;
  • Magda Doberšek, vodja tima;
  • Mateja Pintar, vodja kuhinje;
  • Janja Polenšek Davidovski, športna pedagoginja;
  • Boža Jazbinšek, svetovalna delavka;
  • Lea Gosar, učiteljica razrednega pouka.

Več informacij: http://www.uzivajmovzdravju.si/

ZAKLJUČEK PROJEKTA

Na OŠ Dobje smo z novembrom zaključili pilotni projekt UŽIVAJMO V ZDRAVJU, izpod okrilja Irene Simšič z Zavoda RS za šolstvo. Projekt je potekal v sodelovanju z NIJZ, Univerzo v Ljubljani, Institutom Jožefa Stefana, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakultete za zdravstvo iz Jesenic.

Namen projekta je bil obvladovanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Naš poudarek je bil na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih.

Članice tima smo na rednih mesečnih sestankih zbirale ideje in jih vpeljevale v šolsko in izven šolsko delo. Tako so učenci pridobili osvežen jedilnik pri malici in kosilu, rojstne dni praznujejo z živili brez sladkorja, v dopoldanskem času se udeležujejo aktivnega odmora in minute za zdravje, tekmujejo v peš hoji v šolo in iz nje ter se udeležujejo posebnih gibalnih vadb za zdravstveno ogrožene. Za učence in starše smo organizirali tudi kuharske delavnice in delavnico o prehranskem opismenjevanju ter zdravem načinu prehranjevanja.

Naš slogan “Naša hrana in gibanje naj bosta zdravilo in zdravilo naj bosta naša hrana in gibanje!” bomo uresničevali v sklopu strateških in akcijskih načrtov tudi v prihodnjih letih!