Spletna identiteta AAI in EDUROAM

Osnovna šola Dobje učencem in zaposlenim omogoča uporabo E-identitet (AAI-račun). Šola, kot članica federacije ArnesAAI tako omogoča svojim uporabnikom dostop do mnogih uporabnih storitev, ki so podprte s strani Arnesa.

Seznam storitev Arnes AAI  (Arnes)

Prijave učenci in zaposleni uredijo v šoli. Za pomoč se lahko obrnejo na ROID-a: ernest.rajh@osdobje.si. Geslo pa si lahko sami ponastavite na tej povezavi.

E-identiteta oziroma AAI-račun je »uporabniško ime v federaciji ArnesAAI«, ki ga učenci ali zaposleni dobite na Osnovni šoli Dobje. E-identiteta ima obliko ime.priimek@osdobje.si. AAI-račun za enotno prijavo imate vsi učenci in zaposleni na Osnovni šoli Dobje.

AAI prijava je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, kjer lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom dostopa do velikega števila uporabnih storitev. Sistemi za enotno prijavo se združujejo v federacijo ArnesAAI, tu kratica AAI pomeni Avtentikacijska in Avtorizacijska Infrastruktura. Federacija ArnesAAI pa je pridružena tudi interfederaciji EduGAIN, kar pa razširja prijavne možnosti svojih članov tudi izven Slovenskih meja. Več o interfederaciji v opisu EduGAIN. (Vir: Arnes)

Dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM

Osnovna šola Dobje nudi zaposlenim in učencem možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega izobraževalnega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. EDUROAM je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (glej www.arnes.si/dostop). Splošna navodila za nastavitve EDUROAM omrežja najdete na naslovu www.eduroam.si.

Pravila uporabe omrežja EDUROAM

Dostop do omrežja EDUROAM se dodeljuje zaposlenim in učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. Osnovna šola Dobje si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju EDUROAM, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja. Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Osnovna šola Dobje ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja omrežje EDUROAM v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje zlasti:

 1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli);
 2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku;
 3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja;
 4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti;
 5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem;
 6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
 7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
 8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice;
 9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino;
 10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju;
 11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi;
 12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Osnovna šola Dobje bo varovala osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.