Kulturna šola

Z večletnim delom na kulturnem področju smo v šolskem letu 2022/2023 pridobili naziv KULTURNA ŠOLA, katerega bomo s ponosom nosili tudi v šolskem letu 2023/2024 in naprej.

Kulturna šola je projekt, ki je namenjen predvsem obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah in ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na naši osnovni šoli si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih na raznolikih kulturnih področjih, podpiramo dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja partnerici.

Svoje delo bomo redno predstavljali na šolskih in javnih prireditvah, prepričani pa smo, da bo dober glas o naših kulturnih dejavnostih segal tudi izven prostorov naše šole.

(Vir: JSKD)