Enota vrtec Dobje – prvi šolski dan

Spoštovani strši,

na vrtčevskem koledarju nas čaka nov list, ki naznanja novo šolsko leto. Želimo si sproščeno srečanje, ki pa bo tokrat malo drugačno, kot bi si želeli. Že samo dejstvo, da zaradi sanacije vrtca začenjamo v šolskih prostorih, je neobičajno, od vseh bo zahteval veliko strpnosti. Verjamemo, da #skupajzmoremo.

Potek sprejemanja in oddajanja bo odvisen od tega, v katero skupino je vaš otrok vpisan.

Otroci bodo vstopali pri dveh vhodih.

Za otroke iz skupin Želodki, Zajčki in del Čebelic velja, da bo pri glavnem vhodu v šolo nameščen zvonec »VRTEC« na katerega pozvonite. Vašega otroka bo sprejel dežurni vzgojitelj, mu v garderobi pomagal, da se bo uredil in ga pospremil do matične igralnice. Ko boste prišli po otroka, ravno tako pozvonite, vzgojitelj bo uredil vse potrebno za prevzem. Sprejem otrok je do 7. 30 ure.

Starši otrok iz skupin Ježki, Sovice in del Čebelic pa pozvonite pri vhodu v vrtčevski del šole, kjer vas bo pričakal vaš vzgojitelj. Sprejem otrok je do 8. ure.

Veselimo se novega šolskega leta.

Prvi šolski dan

Kot vsako leto, so tudi tokrat počitnice prehitro minile. V sredo, 1. 9. 2021, pričnemo s prvim šolskim dnem v novem šolskem letu.

Na prvi šolski dan se zberemo ob 8. uri na igrišču, kjer vas bodo pričakali ravnateljica in vaši učitelji. Po uvodnem pozdravu boste imeli do malice razredno uro z razredničarko. Po malici bo potekal pouk po urniku. Na kosilo se morate prvi dan prijaviti.

Prvošolčki pridete v telovadnico šole s starši ob 10. uri. Razredničarka Magda vas nestrpno pričakuje, Lili in Bine pa vam pripravljata kup prijetnih presenečenj. Za starše je obvezen pogoj PCT in uporaba maske.

Z razvozi bomo pričeli ob 12.50.

Učenci od 7. do 9. razreda lahko, v skladu z okrožnico MIZŠ, prevzamete teste za tedensko samotestiranje v lekarni z zdravstveno kartico.

V skupnih prostorih so še vedno potrebne maske, v učilnicah pa veljajo  enaka pravila nošenja kot lani, in sicer za vse zaposlene ter učence od 6. do 9. razreda.

Vsi učenci vstopate v šolo skozi glavni vhod. Starši učencev razredne stopnje svoje otroke pospremite do glavnega vhoda, kjer jih ob koncu pouka tudi prevzamete, v kolikor ne gredo na šolski razvoz.

Vabilo na 3. skupni spletni roditeljski sestanek, 22. 4. 2021

Spoštovani starši,

vabimo vas na 3. skupni spletni roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 22. 4. 2021, ob 17.30, v spletnem okolju Teams. Povezava do sestanka.

Dnevni red:

  1. Kratek povzetek dela po štirih petinah šolskega leta
  2. Spletna varnost
  3. Zdrava šolska prehrana in pritožbe glede prehrane
  4. Razno

Prosim, da do četrtka zjutraj izpolnite kratko anketo glede spletne varnosti.

Sledil bo kratek sestanek za starše učencev 3. triletja

Dnevni red:

1. Samotestiranje učencev po prvomajskih počitnicah

Veselimo se srečanja z vami.

Z lepimi pozdravi.

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Organizacija dela od 1. 4. do 11. 4. 2021

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je v Uradnem listu RS objavljen 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno- izobraževalno delo v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Pouk v šoli se bo predvidoma nadaljeval v ponedeljek, 12.4.2021.

Vrtec bo v tem času zaprt. Starši boste oproščeni plačila za čas zaprtja.

Nujno varstvo bo organizirano za otroke vrtca in učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Obrazec je v prilogi.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Več v okrožnici.

Za učenke in učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo bomo organizirali šolsko prehrano.

Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok, ki ga lahko naročite na prehrana@osdobje.si.

Zahvaljujem se vam za vse dosedanje sodelovanje, predvsem pa upoštevanje vseh higienskih ukrepov in sporočanje možnosti okužbe s Covid-19. S skupnimi močmi nam je uspelo, da v mesecu marcu ni bil čisto nobeden oddelek v šoli in vrtcu v karanteni.

Celoten kolektiv Enote vrtec Dobje vam želi vesele velikonočne praznike.

Z lepimi pozdravi,

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Vpis otrok v Enoto vrtec Dobje za šolsko leto 2021/22

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE PRI PLANINI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Vloge za vaše otroke bomo sprejemali od 8. 3. 2021 do 16. 4. 2021 po pošti na naslov:

 Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini

ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

  • EMŠO številko otroka in staršev
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve
  • dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
  • listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami

Obrazec vloge dobite v vrtcu ali na spletni strani www.osdobje.si.