Izobraževanje na daljavo za učence 5. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022, ko se izteče karantena, je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 31. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 1. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 1. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 2. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 29. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 24. 1. 2022 zaradi velikega števile karanten ter obolelih učencev in zaposlenih za učence od 6. do 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najmanj do 26. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 24. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 8. in 9. razreda |

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 8. in 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 18. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Pridobitev odločbe o karanteni

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v šoli, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Ob potrjeni okužbi v oddelku bomo pričneli z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje, le skupaj lahko preprečujemo nadaljnje okužbe.

Suzana Plemenitaš, prof, ravnateljica