ATS 2020

Na Zavodu za šolstvo smo kandidirali na razpisu za projekt ATS 2020, ki je nadaljevalni projekt EU-folia. S pomočjo IKT smo razvijali veščine samouravnavanja, sodelovanja in komuniciranja, digitalne veščine, ustvarjalnost in učinkovito kritično mišljenje. K slednjemu spadajo kritično mišljenje, bralna pismenost in reševanje problemov. V okviru tega projekta smo poskušali vse te veščine dodatno razvijati, poudarek pa je bil na na kritičnem mišljenju oziroma na učinkovitem mišljenju. Sodelovali smo z Osnovno šolo Planina.