VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05,   25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) objavljamo

VPIS NOVINCEV V ENOTO VRTEC DOBJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Izvajamo celodnevni program (6 do 9 ur) za otroke od enega leta do vstopa v šolo.

Svojega otroka lahko vpišete v sredo, 16. marca 2022, med 10. in 12. uro ali med 14. in 15. urov prostorih svetovalne delavke.

Vloge sprejemamo po pošti do 15. 4. 2022 na naslov Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini ali na  elektronski naslov šolske svetovalne delavke: boza.jazbinsek@osdobje.si

Vloga mora vsebovati:

EMŠO številko otroka in staršev,

potrdilo delodajalca o zaposlitvi in delovnem času obeh staršev oz. enega starša, če gre za enoroditeljsko družino, ali potrdilo, da je starš aktivni iskalec zaposlitve,

dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,

listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Dobje pri Planini, 9. 3. 2022                                   Ravnateljica: Suzana Plemenitaš

Vabilo prvošolcev k vpisu v 1. razred za šolsko leto 2022/23

Draga bodoča prvošolka, dragi bodoči prvošolec!

Vabimo te na vpis v prvi razred Osnovne šole Dobje za šolsko leto 2022/23,

ki bo  potekal v kabinetu pedagoginje v ponedeljek, 21. 2. 2022, od 9.30 do 13.30

ter v torek, 22. 2. 2022, od 9.30 do 13.30.

Pridi z mamico ali očkom, ki za vstop v šolo potrebujeta PCT pogoj in masko.

Z  veseljem te pričakujemo.

Izobraževanje na daljavo za učence 4. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 1. 2. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022 je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan, 8. 2. 2022, ko se karantena izteče, pa kulturni praznik.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 1. 2. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 5. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022, ko se izteče karantena, je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 31. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica