Izobraževanje na daljavo za učence 4. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 1. 2. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022 je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan, 8. 2. 2022, ko se karantena izteče, pa kulturni praznik.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 1. 2. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.