Izobraževanje na daljavo za učence 4. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 1. 2. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022 je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan, 8. 2. 2022, ko se karantena izteče, pa kulturni praznik.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 1. 2. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 5. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do 4. 2. 2022.

7. 2. 2022, ko se izteče karantena, je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 31. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 1. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 1. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 2. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 29. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 24. 1. 2022 zaradi velikega števile karanten ter obolelih učencev in zaposlenih za učence od 6. do 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najmanj do 26. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 24. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica

Izobraževanje na daljavo za učence 8. in 9. razreda |

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 8. in 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobju, 18. 1. 2022

Suzana Plemenitaš, prof., ravnateljica